สิ่งที่คาดหวังจาก Trinity Seven Season 2

เนื้อเรื่องTrinity Seven ทรินิตี้เซเว่น 7 จ้าวคัมภีร์เวท Arata Kasuga ใฝ่ฝันที่จะเป็วีรบุรุษมาโดยตลอด แม้กระนั้นเนื่องจากว่าขาดผู้ที่มีคว

read more